top of page
mels

La mel és un fluid dolç i viscós produït per abelles de l'gènere Apis, principalment l'abella domèstica, a partir de l'nèctar de les flors o de secrecions de parts vives de plantes o d'excrecions d'insectes xucladors de plantes (àfids).

Aquestes substàncies són recollides per les abelles, després transformades a l'combinar-les amb substàncies pròpies, dipositades, deshidratades i emmagatzemades en les bresques per a la seva maduració. La intervenció de l'home en el procés d'explotació de les bresques del rusc és coneguda com apicultura.

bottom of page