top of page
tomàquets deshidratats

Es diu conserva a el resultat de el procés de la manipulació dels aliments de tal manera que s'eviti o s'alenteixi el seu deteriorament (pèrdua de qualitat, comestibilitat o valors nutricionals).

Això sol aconseguir-se evitant el creixement de llevats, fongs i altres microorganismes, així com retardant l'oxidació dels greixos que provoquen la seva enranciment.

bottom of page